Sklandytojams

Pagal galiojančių Lietuvos sklandymo sporto federacijos įstatų 45.2. punktą, Trenerių taryba sudaro sportininkų sąrašus tik FAI sportinėms licencijoms išduoti. FAI sportinės licencijos išduodamos Lietuvos sklandytojų reitinge esantiems sportininkams; išimtys svarstomos Federacijos taryboje.

Sklandytojams vykstantiems į FAI I ir II kategorijos varžybas, atliekant rekordų, bei jų gerinimo skrydžius, privaloma turėti sportinę licenciją, ją galite gauti per Lietuvos aeroklubą, spausti ČIA

LSSF varžybose taikomi handikapai (2020 m., V03 redakcija) – Atnaujinta 2020-05-21!
Informacijai buvusios 2012 m.2015 m.2017 m.2020m. V01 ir 2020m. V02 redakcijos.

– Section 3 – Gliding
– Section 3 Annex A – Rules for World and Continental Soaring Championships
– Section 3 Annex C – Official Observer & Pilot Guide
– Section 3 Annex D – Rules for the Official IGC Ranking List
– Section 3 Annex AH – IGC handicaps

1. Lietuvos oro erdvės failai („Open Air“ formate):
– Pociunai 2019 LSF_01b (aktyvuota Pociūnų zona)
– Pociunai 2020 LSF_02 (aktyvuota Pociūnų ir Paluknio zonos)
– Pociunai 2020 LSF_01P (aktyvuota Pociūnų zona, uždaryta Lenkijos siena)
– Pociunai 2020 LSF_02P (aktyvuota Pociūnų ir Paluknio zonos, uždaryta Lenkijos siena)

2. Lietuvos oro erdvės failai („SeeYou“ formate):
– 2020 LSF (failai .zip formate)

3. 2022 m Lietuvos oro erdvės failai ( „.rar“ formate) ATNAUJINTA – 2022.05.11 !!! :
– Bendras oro erdvės failas pagal galiojantį LT AIP 2022_V0.1 (ne varžyboms)(„.txt“ ir „.CUB“ formatais).
– Oro erdvės failai BALTIC CUP 2022 varžyboms, Pociūnai („.txt“ ir „.CUB“ formatais)
pirmas failas nuo 2022 05 12 iki 2022 05 16 (v0.1)
antras failas nuo 2022 05 17 iki 2022 05 22 (v0.1)

– Oro erdvės failas SAILPLANE GRAND PRIX atrankinėms varžyboms, Paluknys („.txt“ ir „.CUB“ formatais). (v0.1)


– Oro erdvės failas Sportinės (MIX) klasės sklandymo čempionatui, Pociūnai („.txt“ ir „.CUB“ formatais v0.2!!! ATNAUJINTA 2022.06.07)

– MIX_2022_FAILAS1

– MIX_2022_FAILAS2


– Oro erdvės failas Z. Brazausko taurės varžyboms, Paluknys („.txt“ ir „.CUB“ formatais) (v0.1)

– Oro erdvės failas Klubinės klasės sklandymo čempionatui, Biržai.

– Oro erdvės failas Žemaitijos taurė 2022 varžyboms, Šeduva.

  1. Posūkio punktų failas 2022 metams („.CUP“ formatu):
    – PP_2022 (.rar formate)

2022 m. Skrydžių saugos ir aukšto sportinio meistriškumo seminaras

1. Skrydžių sauga/ pastarųjų kelių metų įvykių apžvalga. Pranešėjas Darius Gudžiūnas. Vaizdo įrašas I dalis

2. Saugos įvykio analizė. Pranešėjas Andrius Tamulėnas. Vaizdo įrašas II dalis

3. Adaptacija lygumų pilotams skrydžiams kalnuose. Pranešėjas Igor Volkov. Vaizdo įrašas III dalis

4. Nauji sklandytuvų projektai, perspektyvos. Pranešėjas Eduardas Lasauskas. Vaizdo įrašas IV dalis

5. Skrydžiai dviviečiu sklandytuvu Pasaulio čempionate. Patirtis ir įžvalgos. Pilot Event starto procedūros patirtys iš WGC. Pranešėjas Vladas Motūza. Vaizdo įrašas V dalis

6. Pilot Event ir starto procedūros. Lenkijos pavyzdys ir IGC versijos apžvalga. Pranešėjas Gintautas Zubė. Vaizdo įrašas VI dalis

2021 m. Aukšto sportinio meistriškumo seminaras sklandytojams

1. Draudžiamos pavojingos ir ribojamos zonos. Pranešėjas Darius Gudžiūnas.

2. Saugumas sportinių skrydžių metu (įvykių aptarimas, dažniausiai daromos klaidos, atsakomybės klausimai) Pranešėjai Joris Vainius, Ignas Bitinaitis.

3. Skraidymų kalnuose saugumo kriterijai ir ypatumai. Pranešėjas Gintas Zubė.

4. Lietuvos rekordų aptarimas. Rekordų fiksavimas. Pasiruošimas rekordų gerinimui. Pranešėjas Marius Pluščauskas

5. Naujų sportinių taisyklių įsigaliojimas (PEV starto procedūros) ir reikalavimai aparatūrai PEV startui fiksuoti. Pranešėjas Andrej Lebedev

6. Sportinė taktika naudojant PEV startą. Pranešėjas Vladas Motūza

7. Nacionalinių čempionatų taisyklių keitimas (įtraukiant PEV starto procedūrą). Pranešėjas Linas Miežlaiškis

Vaizdo įrašas I dalis

Vaizdo įrašas II dalis

2007 m. Aukšto sportinio meistriškumo seminaras sklandytojams:

1. Strategija

2. Technika

3. Žmogiškasis faktorius

4. Sklandytuvo ir priekabos paruošimo varžyboms atmintinė

5. Dešimt taisyklių sklandytojo piloto padėjėjui