Sklandytojams

Pagal galiojančių Lietuvos sklandymo sporto federacijos įstatų 45.2. punktą, Trenerių taryba sudaro sportininkų sąrašus tik FAI sportinėms licencijoms išduoti. FAI sportinės licencijos išduodamos Lietuvos sklandytojų reitinge esantiems sportininkams; išimtys svarstomos Federacijos taryboje.

Sklandytojams vykstantiems į FAI I ir II kategorijos varžybas, atliekant rekordų, bei jų gerinimo skrydžius, privaloma turėti sportinę licenciją, ją galite gauti per Lietuvos aeroklubą, spausti ČIA

LSSF varžybose taikomi handikapai (2020 m., V03 redakcija) – Atnaujinta 2020-05-21!
Informacijai buvusios 2012 m.2015 m.2017 m.2020m. V01 ir 2020m. V02 , 2023 m. V03 redakcijos.

!!! ATNAUJINTA 2023-07-10 Lietuvos oro erdvės failai:

1. 2023 m. Oro erdvės failai Žemaitijos taurės varžyboms, Akmenė.

2. 2023 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionato (Lietuvos ir Latvijos) oro erdvės failai.

DĖMESIOPateiktuose failuose nurodytos Latvijos Respublikos nevaldomos G oro erdvės horizontalios/vertikalios ribos galios tik klubinės klasės sklandymo čempionato bei Žemaitijos taurės varžybų metu!!!

3. 2023 m. Oro erdvės failai Z. Brazausko taurės varžyboms. Paluknys.

4. 2023 m. Oro erdvės failai BALTIC CUP 2023 varžyboms, Pociūnai.

5. 2023 m. Sportinės (MIX) klasės sklandymo čempionato (Lietuvos ir Latvijos) oro erdvės failas. („.rar“ formate) – v.1 versija

DĖMESIO – Pateiktuose failuose nurodytos Latvijos Respublikos nevaldomos G oro erdvės horizontalios/vertikalios ribos galios tik sportinės (MIX) klasės sklandymo čempionato metu!!!

6. Lietuvos oro erdvės failai („Open Air“ formate):
– Pociunai 2019 LSF_01b (aktyvuota Pociūnų zona)
– Pociunai 2020 LSF_02 (aktyvuota Pociūnų ir Paluknio zonos)
– Pociunai 2020 LSF_01P (aktyvuota Pociūnų zona, uždaryta Lenkijos siena)
– Pociunai 2020 LSF_02P (aktyvuota Pociūnų ir Paluknio zonos, uždaryta Lenkijos siena)

7. Lietuvos oro erdvės failai („SeeYou“ formate):
– 2020 LSF (failai .zip formate)

8. 2022 m. Lietuvos oro erdvės failai ( „.rar“ formate) :
– Bendras oro erdvės failas pagal galiojantį LT AIP 2022_V0.1 (ne varžyboms)(„.txt“ ir „.CUB“ formatais).
– Oro erdvės failai BALTIC CUP 2022 varžyboms, Pociūnai („.txt“ ir „.CUB“ formatais)
pirmas failas nuo 2022 05 12 iki 2022 05 16 (v0.1)
antras failas nuo 2022 05 17 iki 2022 05 22 (v0.1)

– Oro erdvės failas SAILPLANE GRAND PRIX atrankinėms varžyboms, Paluknys („.txt“ ir „.CUB“ formatais). (v0.1)


– Oro erdvės failas Sportinės (MIX) klasės sklandymo čempionatui, Pociūnai („.txt“ ir „.CUB“ formatais v0.2!!! ATNAUJINTA 2022.06.07)

– MIX_2022_FAILAS1

– MIX_2022_FAILAS2


– Oro erdvės failas Z. Brazausko taurės varžyboms, Paluknys („.txt“ ir „.CUB“ formatais) (v0.1)

– Oro erdvės failas Klubinės klasės sklandymo čempionatui, Biržai.

– Oro erdvės failas Žemaitijos taurė 2022 varžyboms, Šeduva.

  1. !!! ATNAUJINTA 2023-03-30 Posūkio punktų failas 2023 m. Sportinės (MIX) klasės sklandymo čempionatui: WP_MIX2023 ( .rar formate)

  2. Posūkio punktų failas 2022 metams („.CUP“ formatu):
    – PP_2022 (.rar formate)

2022 m. Skrydžių saugos ir aukšto sportinio meistriškumo seminaras

1. Skrydžių sauga/ pastarųjų kelių metų įvykių apžvalga. Pranešėjas Darius Gudžiūnas. Vaizdo įrašas I dalis

2. Saugos įvykio analizė. Pranešėjas Andrius Tamulėnas. Vaizdo įrašas II dalis

3. Adaptacija lygumų pilotams skrydžiams kalnuose. Pranešėjas Igor Volkov. Vaizdo įrašas III dalis

4. Nauji sklandytuvų projektai, perspektyvos. Pranešėjas Eduardas Lasauskas. Vaizdo įrašas IV dalis

5. Skrydžiai dviviečiu sklandytuvu Pasaulio čempionate. Patirtis ir įžvalgos. Pilot Event starto procedūros patirtys iš WGC. Pranešėjas Vladas Motūza. Vaizdo įrašas V dalis

6. Pilot Event ir starto procedūros. Lenkijos pavyzdys ir IGC versijos apžvalga. Pranešėjas Gintautas Zubė. Vaizdo įrašas VI dalis

2021 m. Aukšto sportinio meistriškumo seminaras sklandytojams

1. Draudžiamos pavojingos ir ribojamos zonos. Pranešėjas Darius Gudžiūnas.

2. Saugumas sportinių skrydžių metu (įvykių aptarimas, dažniausiai daromos klaidos, atsakomybės klausimai) Pranešėjai Joris Vainius, Ignas Bitinaitis.

3. Skraidymų kalnuose saugumo kriterijai ir ypatumai. Pranešėjas Gintas Zubė.

4. Lietuvos rekordų aptarimas. Rekordų fiksavimas. Pasiruošimas rekordų gerinimui. Pranešėjas Marius Pluščauskas

5. Naujų sportinių taisyklių įsigaliojimas (PEV starto procedūros) ir reikalavimai aparatūrai PEV startui fiksuoti. Pranešėjas Andrej Lebedev

6. Sportinė taktika naudojant PEV startą. Pranešėjas Vladas Motūza

7. Nacionalinių čempionatų taisyklių keitimas (įtraukiant PEV starto procedūrą). Pranešėjas Linas Miežlaiškis

Vaizdo įrašas I dalis

Vaizdo įrašas II dalis

2007 m. Aukšto sportinio meistriškumo seminaras sklandytojams:

1. Strategija

2. Technika

3. Žmogiškasis faktorius

4. Sklandytuvo ir priekabos paruošimo varžyboms atmintinė

5. Dešimt taisyklių sklandytojo piloto padėjėjui

Sklandytojams norintiems skristi į/iš Šengeno sutarties šalių teritoriją (Lenkijos ar Latvijos Respublikose nevaldomą G oro erdvę), kertant valstybės sieną PRIVALOMA pateikti SKRYDŽIO PLANĄ.

ICAO skrydžio plano formas galima gauti Vilniaus ARO, atsisiųsti ar pildyti internetu
www.ans.lt. Skrydžio planas yra pildomas, laikantis nustatyto formato ir duomenų pateikimo būdo.

Skrydžio planas yra teikiamas prieš vykdant:

a) kiekvieną skrydį arba jo dalį, kuriam bus teikiamos skrydžių valdymo paslaugos;

b) kiekvieną IFR skrydį konsultacinėje oro erdvėje;

 c) skrydį nevaldomoje oro erdvėje, jei tuo siekiama palengvinti skrydžio informacijos, įspėjimo skelbimo ar paieškos ir gelbėjimo paslaugų teikimą;

d) skrydį į draudžiamąją, ribojamąją arba pasienio zoną, siekiant palengvinti koordinavimą su atitinkamomis karinėmis tarnybomis arba kaimyninių valstybių ATS padaliniais ir išvengti orlaivio perėmimo jo atpažinimo tikslu;

e) kiekvieną tarptautinį skrydį;

f) kiekvieną skrydį, kurį planuojama vykdyti naktį, jeigu išskrendama iš šalia aerodromo esančios teritorijos.

Remiantis LR AIP skyriaus GEN 1.2 dalies ORLAIVIO ĮSKRIDIMAS, PERSKRIDIMAS IR IŠSKRIDIMAS 1.6 punkto teikiama informacija „Orlaivių skrydžiai pasienio zonoje galimi, jeigu:

– oro eismo paslaugų teikėjui pateiktas skrydžio planas;

– orlaivyje įrengta radijo ryšio aparatūra;

– orlaivyje įrengtas radiolokacinis atsakiklis, veikiantis „A+C“ arba „S“ režimu (netaikoma sklandytuvų skrydžiams);

 – skrydžiui gautas karinių oro pajėgų vado ar jo įgalioto karininko leidimas, išduotas Lietuvos kariuomenės vado nustatytomis sąlygomis ir tvarka (netaikoma tarptautiniams skrydžiams ir valstybės orlaivių skrydžiams). Šio punkto reikalavimai netaikomi orlaivių skrydžiams, vykdomiems aerodromų, esančių pasienio zonoje, oro eismo zonose.“

Pateikimo laikas ir vieta

Skrydžio planas skrydžiui, kurį planuojama vykdyti, kertant valstybės sieną su Šengeno sutarties valstybėmis, arba kuriam bus teikiamos skrydžių valdymo paslaugos arba oro eismo konsultacinės paslaugos, pateikiamas ne vėliau kaip likus 60 minučių iki išskridimo.

Apie savo veiksmus ir planuojamą skrydį turite pranešti KOP operatyviniam budinčiam telefono nr. +370 800 01 236. Informuokite jį, kad ketinate pateikti skydžio planą bei NEKETINATE SKRISTI PASIENYJE SU NE ŠENGENO ŠALIMIS (Baltarusija bei Kaliningrado sritimi), šiuo metu, susidarius nepaprastąjai politinei situacijai Lietuvoje ir pasaulyje, visiems pilotams NEREKOMENDUOJAMA savo skrydžio planuoti pasienyje su ŠIOMIS VALSTYBĖMIS.

Daugiau informacijos skaitykite LR AIP ENR 1.10 SKRYDŽIO PLANAVIMAS

Skrydžio planą galima pateikti:

  1. Pildyti formą tiesiogiai internete arba

Pildymo formos pavyzdys

Skrydžio plano pildymo vadovas

Pateikus skrydžio planą per www.ans.lt, reikia paskambinti į Vilniaus ARO ir gauti patvirtinimą, kad skrydžio planas yra gautas

2. Arba telefonu – Vilnius ARO +370 706 94 694, pateikiant skrydžio planą telefonu, turi būti griežtai laikomasi skrydžio plano formoje nurodytų punktų sekos.

Visą susijusią informaciją su skrydžio plano teikimo procedūromis rasite svetainėje www.ans.lt Aviacijos informacijos skiltyje.

ATSIMINKITE!!!

Jeigu savo skrydžiui buvote padavę skrydžio planą (FPL), jį turite UŽDARYTI – skambinti reikia Vilniaus ARO tel. +370 706 94 694, nes jei per 30 minučių po orlaivio (sklandytuvo) nutūpimo nebus gautas pranešimas apie skrydžio plano uždarymą, bus pradėti paieškos ir gelbėjimo darbai.

Visa pateikta informacija parengta remiantis AB Oro Navigacija pateiktais duomenis svetainėje www.ans.lt, LR Aviacijos įstatymu ir kt.

Visą reikiamą oro navigacijos informaciją rasite AB Oro navigacijos internetinėje svetainėje www.ans.lt ir paskambinus Vilniaus ARO žiniavietės telefonais: +370 706 94 694, +370 610 25 217 , bei el. paštu briefing@ans.lt

LR AIP VFR tiesiogiai savo naršyklėje rasite paspaudę nuorodą

LR VFR oro navigacijos žemėlapis (online)

Oro erdvės apribojimų informacinis biuletenis

LR NOTAM