Lietuvos sklandymo
sporto federacija

Lietuvos sklandymo sporto federacija kaip organizacija kūrėsi ilgus metus. O pats sklandymas turi labai gilias šaknis, Lietuvos sklandymo istorija galima sakyti prasidėjo 1910 m. kovo mėn. 14 d., kai Vilniuje įsikūrė oreivystės būrelis, tačiau sklandymas tuo metu neišpopuliarėjo.

Sklandymo vystymuisi sąlygos atsirado tik susikūrus Lietuvos Aeroklubui (LAK). 

1931 m. Lietuvos aeroklubas ėmėsi konkrečių veiksmų sklandymui vystyti.

1931 m. rudenį Kauno ATM įsikūrė sklandytojų būrelis. Sklandymo atgaivinimo iniciatyva užsiėmė A. Gustaitis. Būrelio nariai pradėjo statyti sklandytuvą. Iniciatyvos ėmėsi ATM moksleivis Bronius Oškinis. Jis pakoregavo Zöglingo brėžinius, įnešė patobulinimų – taip gimė pirmasis lietuviškas sklandytuvas. Tai buvo ne RRG Zögling, o T-1 („Technikas“-1). B. Oškinis su pagalbininkais iš ATM sklandytuvą baigė statyti 1932 vasarą. Tų metu rugpjūčio mėn. 15 d. buvo oficialiai atidaryta pirmoji sklandymo mokykla Lietuvoje. Skraidė Kauno priemiestyje Petrašiūnuose. Startuodavo su guminio amortizatoriaus pagalba. Šiai mokyklai buvo atiduotas ir suremontuotas RRG Zögling, pagamintas karo aviacijos dirbtuvėse. 1932 m. rudenį buvo atlikta 410 skridimų, čia pirmieji penki sklandytojai įvykdė „A“ normatyvus.

Stiprėjant Lietuvos sklandymo bazėms, kylant sklandytojų meistriškumui, atsirado galimybė dalyvauti ir Tarybų Sąjungos čempionatuose. Lietuvos sklandytojai buvo vieni iš pirmaujančiųjų Sovietų Sąjungoje. Sklandymo klubų tiek neturėjo jokia kita respublika. Lietuvos sklandytojai dažnai tapdavo čempionais ir prizininkais Sovietų Sąjungos sklandymo čempionatuose.

Lietuvos sklandytojai diktavo „madas“ ir organizacine prasme. Lietuvoje anksčiau pradėti rengti čempionatai su aukštesnės klasės sklandytuvais (ne „Blanikais“). Anksčiau nei Sovietų Sąjungoje atsirado II lyga. Anksčiau pradėti rengti ir čempionatai skirtingose klasėse: standartinėje ir laisvoje.

Vaikų sklandymas

Aštunto dešimtmečio pabaigoje – devinto dešimtmečio pradžioje prie sklandymo klubų Lietuvoje pradėjo steigtis vaikų sklandymo mokyklos. Šios mokyklos vadinosi Jaunųjų aviatorių mokyklos (JAM). Tokios mokyklos buvo įsteigtos Panevėžyje, Kaune, Vilniuje, Biržuose, Klaipėdoje, Šiauliuose, Šilutėje, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose ir kituose miestuose. Buvo skraidoma su vaikų skraidymui skirtais sklandytuvais BrO-11M „Zylė“, LAK-14 „Strazdas“, kiek vėliau – su LAK-16. Skridimai buvo vykdomi naudojant ištisinio lyno agregatą, pakeliant sklandytuvus į iki 5 metrų aukštį.

1994 m. šios mokyklos buvo sujungtos į vieną respublikinę vaikų aviacijos mokyklą su centru Kėdainiuose. Jai suteiktas B. Oškinio vardas. B. Oškinio vaikų aviacijos mokykla yra valstybinė įstaiga, priklausanti Lietuvos Švietimo ministerijai, kaip neformali vaikų ugdymo įstaiga. Čia mokytis skraidyti priimami paaugliai nuo 9 – 10 metų. Visą programą baigia iki 15 metų.

2003 m. B. Oškinio vaikų aviacijos mokykla apdovanota Tarptautinės Aeronautikos Federacijos (FAI) garbės diplomu.

Po 1990 metų

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sklandymas gyvuoja rinkos dėsnių sąlygomis. Sklandymo sportas tokiose sąlygose tiek gali būti išvystytas, kiek turtinga pati valstybė, jos žmonės, rėmėjai. Skraidymas tapo mokamas. Pagrindinis turtas – aviacinė technika, aerodromų statiniai, liko iš sovietinių DOSAAF klubų.

Atkūrus Lietuvos Aeroklubą ir jį pripažinus FAI, Lietuvos sklandytojai gali tiesiogiai dalyvauti tarptautinėse ir pasaulinėse varžybose.

Lietuvos sklandymo sporto federacija yra savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti su sklandymo sportu susijusias visuomenines organizacijas, šiuo metu turime 10 narių, tai – Akmenės aeroklubas, Alytaus aeroklubas, Biržų Aeroklubas, Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas, Kartenos sklandymo klubas, Panevėžio aeroklubas, Šiaulių Aeroklubas, Telšių aeroklubas, VŠĮ „Vertikalė“ (Utena), Vilniaus aeroklubas.

  LSSF atstovauja Lietuvos sklandytojams FAI sklandymo sporto komisijoje IGC.

Oficialiai įregistruota 1997 m. vasario mėn. 16 d. tačiau federacija veikė jau nuo 1989 m. Šiais metais savo veiklą atkūrė ir Lietuvos aeroklubas, kuris vienija visas federacijas.

Sklandymo sporto pagrindas yra sklandymo klubai, jų žmonės, materialinė, techninė bazė, aerodromai, kuriais naudojasi ir kitų aviacijos sporto šakų sportininkai. Klubų stiprinimas yra svarbus LSSF uždavinys. Federacija rūpinasi sklandymo sporto rinktinės pasirengimu Europos ir pasaulio čempionatams. Metai iš metų, palaipsniui atnaujinami rinktinės poreikiams naudojami sklandytuvai.

Suorganizuoti renginiai

Lietuvos aeroklubas, atkūręs veiklą veiklą, 1989 m. surengė 2-ąsias Baltijos šalių oro varžybas. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos federacinės respublikos sklandytojai. Nugalėtojais tapo Lietuvos sklandytojų komanda (A. Miklaševičius, R. Stašaitytė, V. Sabeckis). Tai buvo buvo pirmos, nepriklausomai surengtos tarptautinės varžybos Lietuvoje.

1991 m. Lietuvoje įvyko IV pasaulio lietuvių žaidynės, kurių programoje buvo ir sklandymas. Po nepriklausomybės atgavimo lietuviai pradėjo aktyviai dalyvauti Europos ir pasaulio sklandymo čempionatuose.

1995 m. Lietuvoje vykusiose V pasaulio lietuvių žaidynėse sėkmingai pasirodė Lietuvos sklandytojai. 

Lietuvos sklandymo federacija išlaikiusi įvairius išbandymus tiek ruošiant sportininkus tarptautinėms varžyboms, tiek rengiant rengiant įvairius renginius, įgyjo tarptautinių varžybų patirties, tai įgalino Lietuvos sklandymo federaciją prisiimti įsipareigojimą 2001 m. Lietuvoje, Pociūnuose surengti Pirmąjį pasaulio moterų sklandymo čempionatą. 

Nuo tada Pociūnai pradėjo rimtai varžytis dėl galimybių rengti tarptautinio lygio varžybas. 

2004 m. įvyko 12-asis Europos vyrų sklandymo čempionatas. Čempionatų dalyviai ir FAI sklandymo komisija (IGC – International Gliding Commission) patikėjo Lietuvos sklandymo federacijai vėl surengti Europos sklandymo čempionatą, kuris vyko 2007 m. Pociūnuose. 14 – asis Europos vyrų sklandymo čempionatas tapo ypatingas Lietuvos sklandymo sportui, nes jo metu pirmą kartą lietuviai tapo čempionais. Aukso medaliais 20 m klasėje pasipuošė Gintautas Butnoris ir Vytautas Rasimavičius.

2009 m. Pociūnuose vėl buvo surengtas Europos vyrų sklandymo čempionatas. Lietuviams sekėsi neprastai – sidabras 20 m klasėje. Šį kartą medalius iškovojo sklandymo veteranai Vytautas Sabeckis ir Viktoras Kukčikaitis, skridę “atgyvenusiu” laikytu vienu iš dviejų pagamintų LAK-12 dviviete modifikacija 2R. G. Butnorius ir V. Rasimavičius liko ketvirti, G. Drevinskas su L. Miežlaiškiu penkti. Klubinėje klasėje skridęs V. Motūza užėmė 5 vietą.

2011 m. surengtas 16 -asis Europos sklandymo čempionatas Pociūnuose.

FAI sklandymo komisijos sprendimu, buvusi pasaulinė (World) klasė pervadinta ir modernizuota (pradėti kurti naujos kartos sportiniai 13,5 m klasės sklandytuvai), to pasekoje Lietuvos sklandymo sporto federacija ėmėsi iniciatyvos ir išreiškė norą surengti šios naujos klasės sklandytuvų varžybas Lietuvoje. 

2015 m. Pociūnuose surengtas 1 – asis pasaulio 13,5 m sklandymo čempionatas. Jame debiutavo Lietuvos sklandytuvų gamyklos UAB “Sportinės aviacijos ir Ko” sklandytuvas mini Lak. Vladas Motūza šiame čempionate tapo vicečempionas.

2016 m. surengtas 34 – asis pasaulio sklandymo čempionatas, Pociūnuose.

2017 m. Lietuvai deleguota surengti 10 – ąjį pasaulio Jaunimo sklandymo čempionatą, jis surengtas taip pat Pociūnuose.

2021 m. Lietuvoje, Pociūnuose, įvyko 5 – asis Europos Jaunimo sklandymo čempionatas.

1991 – 2021 m. Lietuvos sklandymo federacijos organizacinės ir sportinės veiklos rezultatai išties įspūdingi. Ruošiantis čempionatams, Pociūnuose sukurta tinkama aukščiausio lygio varžyboms sporto bazė. Šiuos veiksmus įvertino FAI sklandymo komisija ir tai suteikė pasitikikėjimą mūsų organizacija viso pasaulio mąstu, atvėrė plačias galimybes, kaip matome ir toliau rengti aukšto sportinio meistriškumo varžybas.

Mūsų organizacijos pagrindiniai veiklos tikslai yra plėtoti sklandymo sportą Lietuvoje, organizuoti Lietuvos sklandymo rinktinės paruošimą, Lietuvos atstovavimui visų lygių tarptautinėse varžybose, Europos bei Pasaulio čempionatuose.

 • rengiame Lietuvos sklandymo čempionatus ir skatiname sklandymo varžybų Lietuvoje organizavimą,
 • vykdome aukšto meistriškumo sporto programas,
 • ugdome jaunimo aukštą sportinį meistriškumą.
 • esant poreikiui nustatome sklandymo sporto varžybų Lietuvoje reglamentus;
 • registruojame Lietuvos sklandymo rekordus;
 • organizuojame ir kontroliuojame FAI normatyvų vykdymą;
 • organizuojame sklandytojų licencijavimą ir sklandytuvų techninę priežiūrą;
 • atstovaujame sklandymo sportą, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir sporto organizacijomis, užtikrinant skrydžių saugą, sklandytuvų techninę priežiūrą, rengiant sklandytojų mokymo programas;
 • rengiame sklandytojus;
 • plėtojame vaikų sklandymą Lietuvoje;
 • populiariname sklandymo sportą visuomenės informavimo ir kitomis edukacinėmis priemonėmis.

LSSF yra ne pelno siekianti organizacija, labdaros – paramos teikėja bei gavėja, Lietuvos aeroklubo narė.

Gimė 1984 m. lapkričio mėn. 1 d. Kaune. 1996 m. būdamas 12 metų pradėjo mokintis sklandyti Kauno vaikų sklandymo mokykloje, Pociūnuose, pas instruktorių Igorį Bykovą su vaikišku sklandytuvu LAK-16. Nuo 2000 m. Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo narys. Jau būdamas jaunasis sklandytojas, L. Miežlaiškis savo ateitį siejo tik su aviacija. Baigęs mokyklą, 2003 m. įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, A. Gustaičio Aviacijos institutą. 2009 m. baigė orlaivių pilotavimo studijų programą ir įgijo aviacijos inžinieriaus lakūno kvalifikaciją. 2010 m. pradėjo dirbti aviakompanijoje UAB “DOT LT” antruoju pilotu, 2015 m. tapo orlaivio vadu. 2017 m. norėdamas tobulėti ir kelti savo, kaip profesionalaus piloto kvalifikaciją, turbostraigtinius ATR-42-72 lėktuvų tipus, iškeitė į reaktyvinį Boeing 737-800NG lėktuvo tipą ir tapo airių avialinijų Ryanair antruoju pilotu, neilgai trukus, po šiek tiek daugiau nei metų, tapo orlaivio vadu.

Siekdamas profesinių aukštumų, Linas sklandymo niekada neapleido ir visuomet dalyvo tiek Lietuvos nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose sklandymo čempionatuose atstovaudamas Lietuvą. 2009 m. Pociūnuose, vykusiame Europos sklandymo čempionate, 20 metrų – dviviečių klasėje, kartu su biržiečiu sklandytoju G. Drevinsku bendroje įskaitoje užėmė penktąją vietą. 2014 m. Suomijoje, Pasaulio sklandymo čempionato klubinės klasės dalyvis. 2016 m. Pociūnuose, Pasaulio sklandymo čempionato dalyvis, bei 2017 m. Australijoje, Pasaulio sklandymo čempionato, 15 metrų klasės dalyvis.

2021 m. Lino Miežlaiškio seniai brandinta mintis ir idėja tapo realybe. Idėja buvo atgaivinti sklandymą ir sklandymo sportą, viename iš seniausių Europoje bendrosios aviacijos, S. Dariaus ir S. Girėno, aerodrome. Norėta, jog Kaune esančio aerodromo infrastruktūra bei oro erdvė virš jo, būtų pritaikyta sklandytojų treniruočių skrydžiams. Nauji oro erdvės elementai (zonos) virš Kauno ir Kauno apylinkių dabar leidžia sportininkams išskristi į pietinę Lietuvos dalį, tai atveria platesnes galimybes vystyti aukšto meistriškumo, sportinius – treniruočių skrydžius. Dabar į Kauną, Aleksoto aerodromą, gali atvykti visi sklandytojai iš visos Lietuvos.

Pagrindinis L. Miežlaiškio tikslas tapus LSSF prezidentu užtikrinti kokybišką asociacijos veiklą, kelti sportininkų aukštą sportinį meistriškumą, bei tęsti jau pradėtus darbus sklandymo bendruomenės narių labui.

Gimė 1951 m. kovo 26 d. Žemaitijoje, Plungės mieste. Mokėsi Telšiuose. Baigė Kauno politechnikos institutą, elektronikos fakultetą. Vienus metus dirbo Utenos politechnikume dėstytoju, vėliau aviacijoje: Tarybų Sąjungos sklandymo rinktinėje, profesionaliu lakūnu-bandytoju Prienų aviacijos gamykloje. Vytautas Sabeckis skraidyti pradėjo nuo 1969 m. J. Žiburkaus aviacijos sporto klube. 1975 m. tapo Lietuvos sklandymo čempionu. Šį titulą jis yra iškovojęs 15 kartų. Prizininkas tarptautinėse varžybose Lenkijoje, Bulgarijoje, Anglijoje.

1977 m. jam suteiktas Tarptautinės klasės sporto meistro vardas. Prienų SAG lakūnas – bandytojas. Nuo 1995 m. FAI „Auksinio ženkliuko“ kategorijos pilotas, sklandymo sporto federacijai vadovavo nuo 1994 m. iki 2021 m. 2009 m. sklandytojai Vytautas Sabeckis ir Viktoras Kukčikaitis iškovojo Europos čempionato sidabrą. Ilgametis Lietuvos sklandymo sporto rinktinės narys.

Gimė 1952 m. birželio 8 d. inžinierius, sporto meistras, sklandytojas, visuomenės veikėjas. Daug rašė į spaudą aviacijos klausimais, populiarino sklandymą Lietuvoje ir užsienyje. Vienas iš AB “Sportinė aviacija” direktorių, taip pat vienas iš Aviacijos muziejaus Kaune įkūrėjęs, istorinės medžiagos rinkėjas.

2003 m. po sunkios ligos paliko šį pasaulį, mūsų atmintyje išliks kaip linksmas, energingas ir labai draugiškas žmogus.

Gimė 1952 m. liepos mėn. 10 d., Zyplių k., Šakių r. Studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Miesto statybos fakultete, inžinierius statybininkas. Lakūnas, sklandytojas, 1980 m. tapo sklandymo sporto meistru, 1989 m. tarptautinės klasės sporto meistru. 1982 m. Lietuvos sklandymo 2-os lygos čempionas. Ilgametis rinktinės narys. 1992 m. būdamas Lietuvos sklandymo sporto prezidentu, atstovavo Lietuvos sklandytojams FAI sklandymo komisijos IGC konferencijoje, kurioje kėlė klausimą dėl Lietuvos sklandymo federacijos narystės atkūrimo šioje komisijoje. Organizavo Lietuvos aviacijos sporto šakų komandų parengimą ir dalyvavimą Pirmosiose pasaulio aviacijos sporto žaidynėse 1997 m. Turkijoje.

1997 m. apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu. 1998 m. Kūno kultūros sporto departamento medaliu, 2009 m. Lietuvos aeroklubo I laipsnio Garbės ženklu. 1993 m. išrinktas Lietuvos aeroklubo prezidentu, nuo 2002 m. Lietuvos aeroklubo Garbės narys. 

1935 m. spalio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Sklandyti A. Jonušas pradėjo 1951 m. 1958 m. buvo vienas iš Pociūnų aerodromo įkūrėjų, o nuo 1963 m. iki 1986 m. vadovavo Kauno aviacijos sporto klubui. Jam vadovaujant buvo išvystyta Pociūnų aerodromo infrastruktūra, Pociūnai tapo pagrindiniu Lietuvos sklandymo centru. A. Jonušo iniciatyva Kaune buvo įkurtas akrobatinio skraidymo klubas, gauta reikiama aviacijos technika. Išugdė įžymių aviacijos sportininkų, tapusių SSRS čempionais ir rinktinės nariais, dalyvavusiais Europos ir pasaulio čempionatuose. Vienu metu A. Jonušas buvo Kubos sklandymo rinktinės vyr. treneriu. 1986–1992 m. jis vadovavo Prienų eksperimentinei sportinės aviacijos gamyklai, kuri buvo pagrindinė SSRS sklandytuvų gamykla, gaminusi rekordinius sklandytuvus, kuriais skraidė SSRS, Anglijos, Austrijos, Argentinos, Bulgarijos, Ispanijos, Čekijos, JAV, N. Zelandijos Portugalijos, PAR, Vokietijos ir kitų valstybių geriausieji sklandytojai. LAK-12 sklandytuvų buvo pagaminta ir parduota per 230 vienetų. Atgimimo laikotarpiu A. Jonušas buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos aeroklubo atkūrimo veikėjų, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atkūrime ir įtvirtinime.

1993 m. liepos 14 d. apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu.

Gimė 1984 m. lapkričio mėn. 1 d. Kaune. 1996 m. būdamas 12 metų pradėjo mokintis sklandyti Kauno vaikų sklandymo mokykloje, Pociūnuose, pas instruktorių Igorį Bykovą su vaikišku sklandytuvu LAK-16. Nuo 2000 m. Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo narys. Jau būdamas jaunasis sklandytojas, L. Miežlaiškis savo ateity siejo tik su aviacija. Baigęs mokyklą, 2003 m. įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, A. Gustaičio Aviacijos institutą. 2009 m. baigė orlaivių pilotavimo studijų programą ir įgyjo aviacijos inžinieriaus lakūno kvalifikaciją. 2010 m. pradėjo dirbti aviakompanijoje UAB “DOT LT” antruoju pilotu, 2015 m. tapo orlaivio vadu. 2017 m. norėdamas tobulėti ir kelti savo, kaip profesionalaus piloto kvalifikaciją, turbostraigtinius ATR-42-72 lėktuvų tipus, iškeitė į reaktyvinį Boeing 737-800NG lėktuvo tipą ir tapo airių avialinijų Ryanair antruoju pilotu, neilgai trukus, po šiek tiek daugiau nei metų, tapo orlaivio vadu.

Siekdamas profesinių aukštumų, Linas sklandymo niekada neapleido ir visuomet dalyvo tiek Lietuvos nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose sklandymo čempionatuose atstovaudamas Lietuvą. 2009 m. Pociūnuose, vykusiame Europos sklandymo čempionate, 20 metrų – dviviečių klasėje, kartu su biržiečiu sklandytoju G. Drevinsku bendroje įskaitoje užėmė penktąją vietą. 2014 m. Suomijoje, Pasaulio sklandymo čempionato klubinės klasės dalyvis. 2016 m. Pociūnuose, Pasaulio sklandymo čempionato dalyvis, bei 2017 m. Australijoje, Pasaulio sklandymo čempionato, 15 metrų klasės dalyvis.

2021 m. Lino Miežlaiškio seniai brandinta mintis ir idėja tapo realybe. Idėja buvo atgaivinti sklandymą ir sklandymo sportą, viename iš seniausių Europoje bendrosios aviacijos, S. Dariaus ir S. Girėno, aerodrome. Norėta, jog Kaune esančio aerodromo infrastruktūra bei oro erdvė virš jo, būtų pritaikyta sklandytojų treniruočių skrydžiams. Nauji oro erdvės elementai (zonos) virš Kauno ir Kauno apylinkių dabar leidžia sportininkams išskristi į pietinę Lietuvos dalį, tai atveria platesnes galimybes vystyti aukšto meistriškumo, sportinius – treniruočių skrydžius. Dabar į Kauną, Aleksoto aerodromą, gali atvykti visi sklandytojai iš visos Lietuvos.

Pagrindinis L. Miežlaiškio tikslas tapus LSSF prezidentu užtikrinti kokybišką asociacijos veiklą, kelti sportininkų aukštą sportinį meistriškumą, bei tęsti jau pradėtus darbus sklandymo bendruomenės narių labui.

Gimė 1951 m. kovo 26 d. Žemaitijoje, Plungės mieste. Mokėsi Telšiuose. Baigė Kauno politechnikos institutą, elektronikos fakultetą. Vienus metus dirbo Utenos politechnikume dėstytoju, vėliau aviacijoje: Tarybų Sąjungos sklandymo rinktinėje, profesionaliu lakūnu-bandytoju Prienų aviacijos gamykloje. Vytautas Sabeckis skraidyti pradėjo nuo 1969 m. J. Žiburkaus aviacijos sporto klube. 1975 m. tapo Lietuvos sklandymo čempionu. Šį titulą jis yra iškovojęs 15 kartų. Prizininkas tarptautinėse varžybose Lenkijoje, Bulgarijoje, Anglijoje.

1977 m. jam suteiktas Tarptautinės klasės sporto meistro vardas. Prienų SAG lakūnas – bandytojas. Nuo 1995 m. FAI „Auksinio ženkliuko“ kategorijos pilotas, sklandymo sporto federacijai vadovavo nuo 1994 m. iki 2021 m. 2009 m. sklandytojai Vytautas Sabeckis ir Viktoras Kukčikaitis iškovojo Europos čempionato sidabrą. Ilgametis Lietuvos sklandymo sporto rinktinės narys.

Gimė 1952 m. birželio 8 d. inžinierius, sporto meistras, sklandytojas, visuomenės veikėjas. Daug rašė į spaudą aviacijos klausimais, populiarino sklandymą Lietuvoje ir užsienyje. Vienas iš AB “Sportinė aviacija” direktorių, taip pat vienas iš Aviacijos muziejaus Kaune įkūrėjęs, istorinės medžiagos rinkėjas.

2003 m. po sunkios ligos paliko šį pasaulį, mūsų atmintyje išliks kaip linksmas, energingas ir labai draugiškas žmogus.

Gimė 1952 m. liepos mėn. 10 d., Zyplių k., Šakių r. Studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Miesto statybos fakultete, inžinierius statybininkas. Lakūnas, sklandytojas, 1980 m. tapo sklandymo sporto meistru, 1989 m. tarptautinės klasės sporto meistru. 1982 m. Lietuvos sklandymo 2-os lygos čempionas. Ilgametis rinktinės narys. 1992 m. būdamas Lietuvos sklandymo sporto prezidentu, atstovavo Lietuvos sklandytojams FAI sklandymo komisijos IGC konferencijoje, kurioje kėlė klausimą dėl Lietuvos sklandymo federacijos narystės atkūrimo šioje komisijoje. Organizavo Lietuvos aviacijos sporto šakų komandų parengimą ir dalyvavimą Pirmosiose pasaulio aviacijos sporto žaidynėse 1997 m. Turkijoje.

1997 m. apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu. 1998 m. Kūno kultūros sporto departamento medaliu, 2009 m. Lietuvos aeroklubo I laipsnio Garbės ženklu. 1993 m. išrinktas Lietuvos aeroklubo prezidentu, nuo 2002 m. Lietuvos aeroklubo Garbės narys. 

1935 m. spalio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Sklandyti A. Jonušas pradėjo 1951 m. 1958 m. buvo vienas iš Pociūnų aerodromo įkūrėjų, o nuo 1963 m. iki 1986 m. vadovavo Kauno aviacijos sporto klubui. Jam vadovaujant buvo išvystyta Pociūnų aerodromo infrastruktūra, Pociūnai tapo pagrindiniu Lietuvos sklandymo centru. A. Jonušo iniciatyva Kaune buvo įkurtas akrobatinio skraidymo klubas, gauta reikiama aviacijos technika. Išugdė įžymių aviacijos sportininkų, tapusių SSRS čempionais ir rinktinės nariais, dalyvavusiais Europos ir pasaulio čempionatuose. Vienu metu A. Jonušas buvo Kubos sklandymo rinktinės vyr. treneriu. 1986–1992 m. jis vadovavo Prienų eksperimentinei sportinės aviacijos gamyklai, kuri buvo pagrindinė SSRS sklandytuvų gamykla, gaminusi rekordinius sklandytuvus, kuriais skraidė SSRS, Anglijos, Austrijos, Argentinos, Bulgarijos, Ispanijos, Čekijos, JAV, N. Zelandijos Portugalijos, PAR, Vokietijos ir kitų valstybių geriausieji sklandytojai. LAK-12 sklandytuvų buvo pagaminta ir parduota per 230 vienetų. Atgimimo laikotarpiu A. Jonušas buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos aeroklubo atkūrimo veikėjų, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atkūrime ir įtvirtinime.

1993 m. liepos 14 d. apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu.

Kontaktai

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.
Įmonės kodas: 191939426
A/S: LT82 7300 0100 0256 6073, AB Swedbank, LT28 7044 0901 0411 6046, AB SEB bankas.

Mob./tel. +37067671991
el. paštas: president@lssf.lt