Pranešimas apie šaukiamą Lietuvos sklandymo sporto federacijos

metinę eilinę – ataskaitinę konferenciją!

Informuojame, jog šaukiama LSSF eilinė – ataskaitinė konferencija, kuri vyks S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome, adresu – Veiverių g. 132 / Karo Aviacijos g. 3, LT-46337 Kaunas, konferencijų salėje.

Konferencijos data: 2023 m. balandžio mėn. 15 diena.

Konferencijos pradžia: 12 val.

Delegatų registracijos pradžia: 11:30 val.

Konferencijos darbotvarkė pridedama žemiau.

Taip pat visų LSSF narių prašome iki balandžio mėn. 7 d. pateikti delegatų sąrašus su kontaktais (telefono nr., el. pašto adresas) elektroniniu paštu president@lssf.lt. Kiekvieną LSSF narį atstovauja 3 delegatai.

Delegatams su savimi privalu turėti asmens dokumentą.

2023 m. balandžio mėn. 15 d. LSSF konferencijos darbotvarkė.

Lietuvo sklandymo sporto federacijos įstatų juodraštis (2023-XX-XX redakcija)

LSSF nacionalinės rinktinės formavimo ir sklandytuvų panaudojimo taisyklių nauja redakcija (2022-v2_redaguota_2023-01-14)

LSSF aukšto meistriškumo sporto renginių (priemonių) finansavimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo redakcija 2022_v0.1_redaguota_2023-01-14)

LSSF Prezidentas Linas Miežlaiškis

Similar Posts