Lietuvos sklandymo sporto federacijos nariams

PRANEŠIMAS DĖL NEEILINĖS KONFERENCIJOS ŠAUKIMO 

2022-01-20 d. 19:00 val. šaukiama Lietuvos sklandymo sporto federacijos (toliau – „Federacija“) neeilinė konferencija (visuotinis narių susirinkimas), kuri vyks nuotoliniu būdu (per MS TEAMS programą). Prisijungimo prie programos adresas bus pateiktas kiekvienam delegatui ne vėliau, kaip likus vienai dienai iki susirinkimo. 

Prašome federacijos narius deleguoti į susirinkimą po 3 (tris delegatus), visus federacijos narius iki 2022-01-05 el. paštu aeroklubas@sklandymas.lt atsiųsti delegatų sąrašus (po tris delegatus) su gyvenamosios vietos (pašto) adresais, el. pašto adresais ir telefono numeriais. Sąrašai turi būti patvirtinti vadovų. 

Numatoma neeilinės konferencijos darbotvarkė: 

1. Darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Konferencijos pirmininko rinkimai. 

3. Konferencijos sekretoriaus rinkimai. 

4. Federacijos įstatų redakcijos tvirtinimas. 

5. Federacijos buveinės adreso keitimas. 

Balsavimas darbotvarkės klausimais vyks iš anksto raštu, delegatams iš anksto paštu pateikus balsavimo biuletenius. Delegatams balsavimo biuleteniai su išsamia balsavimo procedūros informacija bus išsiųsti registruotu paštu ir el. paštu. 

Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidentas

Linas Miežlaiškis

Similar Posts