Pranešimas apie šaukiamą Lietuvos sklandymo sporto federacijos

metinę rinkiminę – ataskaitinę konferenciją!

Informuojame, jog šaukiama LSSF rinkiminė – ataskaitinė konferencija, kuri vyks adresu – Baltų pr. 81, Kaunas, restorane „Bernelių Užeiga“.

Konferencijos data: 2024 m. vasario mėn. 24 diena.

Konferencijos pradžia: 12 val.

Delegatų registracijos pradžia: 11:30 val.

Konferencijos darbotvarkė pridedama žemiau.

LSSF narių prašome iki vasario mėn. 12 d. pateikti delegatų sąrašus su kontaktais (telefono nr., el. pašto adresas) elektroniniu paštu president@lssf.lt. Kiekvieną LSSF narį atstovauja 3 delegatai.

Taip pat, prašau LSSF narių kandidatūras į LSSF prezidento postą pateikti tarybai ne vėliau kaip iki š.m. vasario 9 dienos.

Delegatams su savimi privalu turėti asmens dokumentą.

2024 m. vasario mėn. 24 d. LSSF konferencijos darbotvarkė.

LSSF Prezidentas Linas Miežlaiškis

Similar Posts